De circulaire economie van Holbox

De circulaire economie van Holbox

Holbox is een onderneming die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft. Het bedrijf werkt volgens de principes van de circulaire economie, waarbij het begrip Cradle to Cradle het uitgangspunt is.

beeldpijlencirkel
duurzaamheidfoto1

FSC en PEFC

Holbox werkt volgens een milieuvriendelijk beleid en doet er alles aan om dit gestalte te geven. Het FSC® keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Onze PEFC-certificering garandeert dat grondstoffen van producten van Holbox uit duurzaam beheerde bossen komen.

FSC, De Forest Stewardship Council, is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden. En hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren!

Het internationale PEFC-keurmerk, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij aandacht is voor people, planet & profit.

recyclen

We gaan zuinig om met papier. Bij het op kleur brengen van de drukpers, gebruiken we nog nauwelijks zogenaamde ‘inschiet’. Dat scheelt heel veel papier. De inschiet die we nog gebruiken, krijgt bovendien een tweede leven in de vorm van Creative Waste.

Wat het overige karton van de ‘grote producties’ betreft: ook dit materiaal wordt milieuvriendelijk afgevoerd. Karton kan volgens specialisten maar liefst vijf tot zesmaal worden gerecycled. Daarna zijn de vezels niet goed genoeg meer voor hergebruik.

duurzaamheidfoto2
duurzaamheidfoto3

Praktische uitvoerbaarheid

De inkt die Holbox gebruikt is milieuvriendelijk en op waterbasis. Holbox kijkt bij het controleren van werktekeningen die klanten aanleveren ook naar de praktische uitvoerbaarheid. In voorkomende gevallen adviseert Holbox de klant om de maten van de display zodanig te veranderen dat er minder materiaal nodig is. Klanten stellen dit zeer op prijs. Daarnaast wordt er bij het ontwerpen van displays gekeken naar waar er bespaard kan worden op de omdoos en de pallettisatie om de logistiek en de daarbij komende kosten te beperken.

Praktische uitvoerbaarheid