Consumententrends volgens Proef

Exclusief voor Instore Only verrichtte Proef een beknopt trendonderzoek. Dit resulteerde in enkele ontwikkelingen en trends waaraan de Retail niet voorbij kan gaan:

Thema 1: Mens boven doelgroep

Marketeers en ontwerpers zijn gewend om doelgroepen te bepalen: consumenten, gebruikers, millennials etc. Daar is op zich niets mis mee. Vaak wordt echter vergeten dat deze doelgroepen in de eerste plaats bestaan uit MENSEN. De emotionele belevingswereld van mensen wordt steeds belangrijker. Vragen die daarmee samenhangen zijn: wat zijn onze meest emotionele triggers voor het handelen van de consument, welke manieren hanteren zij om connecties aan te gaan op zoek naar het geluk.

Thema 2: De Millennial onderschat

Millennials worden in de media vaak negatief neergezet. Het zou de grenzeloze generatie zijn, die opgegroeid is met grote technologische vooruitgang en die alles digitaal wil doen. De retail moet er rekening mee houden dat die millennials volwassen aan het worden zijn, overal zijn vertegenwoordigd en de merken van morgen betekenis gaan geven. Bij het bouwen van een merk voor de komende 5-10 jaar gaat het niet om het hebben van een sterk logo, maar om de waarde die de doelgroep aan het merk geeft. Er liggen veel kansen voor de retail om op emotioneel niveau verbinding te krijgen met deze soms verguisde doelgroep die veel serieuzer en meer betrokken is dan het beeld dat op dit moment van hen in de media wordt geschetst.

Thema 3: Betrekken bij het merk

Brand experiences, brand ambassadors, brand connects…. Elke producent en retailer streeft ernaar om intensieve momenten met de consument te delen. Deze ‘over-hyped experiences’ lijken steeds vaker hun betekenis te verliezen. Terwijl een betekenisvolle beleving van je merk juist zo belangrijk is. De vraag van de toekomst is dus: hoe betrek je mensen nog meer bij je merk?

Thema 4: Verantwoording dragen

Berichten in de media over aanslagen, oorlogen en gevaren leiden tot angst en boosheid. Mensen zoeken naar manieren om die gevoelens te kanaliseren. Ze willen daaraan een bijdrage leveren, invloed uitoefenen en saamhorigheid beleven. Daarbij gaat het niet om grote daden, maar om momenten waarin ze kleine verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. Als retailer kun je daar nieuwe sociale contracten voor opstellen met je klanten. Wat zijn de afspraken die je met je klanten maakt? Deze afspraken kunnen gaan over de behandeling van het product, of juist het afbreken ervan. Neemt je klant daar de verantwoordelijkheid voor? Als dat zo is, dan neemt het merk of het bedrijf de verantwoordelijkheid op zich om zo eerlijk mogelijk te produceren. Maak dus duidelijk wat je van je klanten verwacht en wat je ervoor teruggeeft. Bouw op deze manier aan duurzame relaties.

Thema 5: Gevoel voor eendracht

Je staande houden in de huidige woelige wereld is niet makkelijk. Daarom is het verstandiger er samen maar het beste van te maken. Samenkomen in de echte wereld is niet genoeg. Er wordt gezocht naar een gemeenschappelijk ideaal, een zogenaamde ‘common ground’, waarin mensen elkaar vinden en hun verhaal kunnen delen. Deze ‘common grounds’ ontstaan vanuit een gemeenschappelijke deler en vormen zich zowel online als offline in de vorm van nieuwe platforms. Daarbij gaat het niet om de eerdergenoemde ‘over-hyped experiences’, maar om samen zijn, en betekenis geven. Welke ‘common grounds’ creëer jij als retailer samen met jouw gemeenschap? We delen dit op een esthetisch verantwoorde manier via Instagram.